Jak začít a propojit Doctrine a Nette Framework

Znáte to, všude slyšíte, jak je ta Doctrine úžasná, jenže pak se někam kouknete a na první pohled to vypadá moc komplikovaně, tak odsouváte vyzkoušení a díky tomu u vás roste i pomyslná zeď mezi vámi a technologií. Naštěstí jsem včera byl na NetteFwPivo kde jsme se chvilku o Doctrine bavili a tak jsem si řekl, že to rovnou zkusím a výsledek byl pro mě překvapující, nejen že to bylo snadné, ale zárověn magické :) a zde je popis jak jsme postupovali krok za krokem.

Nebojte se a vyzkoušejte si to také, stihnete to do 4minut ;-)

Nainstaluji si Nette/Sandbox

composer create-project nette/sandbox my-app

cd my-app

chmod 777 log temp

Nainstaluji Kdyby/Doctrine

composer require kdyby/doctrine

Vytvořím si databázi a uživatele

CREATE DATABASE `doctrine_devel` COLLATE 'utf8_czech_ci';
CREATE USER 'doctrine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kreslo';
GRANT USAGE ON * . * TO 'doctrine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kreslo' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `doctrine\_%` . * TO 'doctrine'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Nastavím připojení a zaregistruji Doctrine do Nette Framework

do config.neon přidám

extensions:
  console: Kdyby\Console\DI\ConsoleExtension
  events: Kdyby\Events\DI\EventsExtension
  annotations: Kdyby\Annotations\DI\AnnotationsExtension
  doctrine: Kdyby\Doctrine\DI\OrmExtension

doctrine:
  user: doctrine
  password: '***'
  dbname: doctrine_online
  metadata:
    App: %appDir%

a v config.local.neon přidám lokální přístup do databáze

doctrine:
  user: doctrine
  password: kreslo
  dbname: doctrine_devel

vytvořím si podle dokumentace Kdyby\Doctrine první entitu

app/model/Article.php

namespace App;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 */
class Article extends \Kdyby\Doctrine\Entities\BaseEntity
{

  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\GeneratedValue
   */
  protected $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  protected $title;

}

V konzoli si vyzkouším zdali funguje Doctrine console

php ./www/index.php

a vytvořím databázovou tabulku

php ./www/index.php orm:schema-tool:create

Naplním tabulku daty a zkusím se k nim dostat pomocí Doctrine v presenteru.

Injectnu si EntityManager do presenteru a dumpnu si všechny články.

HomepagePresenter.php

<?php

namespace App\Presenters;

use App\Article;
use Nette,
  App\Model;


/**
 * Homepage presenter.
 */
class HomepagePresenter extends BasePresenter
{

  /**
   * @inject
   * @var \Kdyby\Doctrine\EntityManager
   */
  public $EntityManager;

  public function renderDefault()
  {
    $dao = $this->EntityManager->getRepository(Article::getClassName());
    dump($dao->findAll());
    exit();
  }

}

A jelikož vše funguje pošlu entity do šablony a vypíšu je

  public function renderDefault()
  {
    $dao = $this->EntityManager->getRepository(Article::getClassName());
//    dump($dao->findAll());exit();
    $this->template->articles = $dao->findAll();
  }

Homepage.latte

{* This is the welcome page, you can delete it *}

{block content}

{foreach $articles as $article}

  {$article->title}<br>

{/foreach}

Tradááá.

Strach z nového překonán, vše se zdá krásně snadné a super. Další krok bude výroba servisy Articles ať nejsme za hulváta.

Díky Davidovi, že mi pomohl překonat mentální blok vyzkoušet Doctrine a Filipovi za úžasnou práci na Kdyby/Doctrine.

Last updated