Links

Jak začít a propojit Doctrine a Nette Framework

Znáte to, všude slyšíte, jak je ta Doctrine úžasná, jenže pak se někam kouknete a na první pohled to vypadá moc komplikovaně, tak odsouváte vyzkoušení a díky tomu u vás roste i pomyslná zeď mezi vámi a technologií. Naštěstí jsem včera byl na NetteFwPivo kde jsme se chvilku o Doctrine bavili a tak jsem si řekl, že to rovnou zkusím a výsledek byl pro mě překvapující, nejen že to bylo snadné, ale zárověn magické :) a zde je popis jak jsme postupovali krok za krokem.
Nebojte se a vyzkoušejte si to také, stihnete to do 4minut ;-)
Nainstaluji si Nette/Sandbox
composer create-project nette/sandbox my-app
cd my-app
chmod 777 log temp
Nainstaluji Kdyby/Doctrine
composer require kdyby/doctrine
Vytvořím si databázi a uživatele
CREATE DATABASE `doctrine_devel` COLLATE 'utf8_czech_ci';
CREATE USER 'doctrine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kreslo';
GRANT USAGE ON * . * TO 'doctrine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kreslo' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `doctrine\_%` . * TO 'doctrine'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
Nastavím připojení a zaregistruji Doctrine do Nette Framework
do config.neon přidám
extensions:
console: Kdyby\Console\DI\ConsoleExtension
events: Kdyby\Events\DI\EventsExtension
annotations: Kdyby\Annotations\DI\AnnotationsExtension
doctrine: Kdyby\Doctrine\DI\OrmExtension
doctrine:
user: doctrine
password: '***'
dbname: doctrine_online
metadata:
App: %appDir%
a v config.local.neon přidám lokální přístup do databáze
doctrine:
user: doctrine
password: kreslo
dbname: doctrine_devel
vytvořím si podle dokumentace Kdyby\Doctrine první entitu
app/model/Article.php
namespace App;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
/**
* @ORM\Entity
*/
class Article extends \Kdyby\Doctrine\Entities\BaseEntity
{
/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="integer")
* @ORM\GeneratedValue
*/
protected $id;
/**
* @ORM\Column(type="string")
*/
protected $title;
}
V konzoli si vyzkouším zdali funguje Doctrine console
php ./www/index.php
a vytvořím databázovou tabulku
php ./www/index.php orm:schema-tool:create
Naplním tabulku daty a zkusím se k nim dostat pomocí Doctrine v presenteru.
Injectnu si EntityManager do presenteru a dumpnu si všechny články.
HomepagePresenter.php
<?php
namespace App\Presenters;
use App\Article;
use Nette,
App\Model;
/**
* Homepage presenter.
*/
class HomepagePresenter extends BasePresenter
{
/**
* @inject
* @var \Kdyby\Doctrine\EntityManager
*/
public $EntityManager;
public function renderDefault()
{
$dao = $this->EntityManager->getRepository(Article::getClassName());
dump($dao->findAll());
exit();
}
}
A jelikož vše funguje pošlu entity do šablony a vypíšu je
public function renderDefault()
{
$dao = $this->EntityManager->getRepository(Article::getClassName());
// dump($dao->findAll());exit();
$this->template->articles = $dao->findAll();
}
Homepage.latte
{* This is the welcome page, you can delete it *}
{block content}
{foreach $articles as $article}
{$article->title}<br>
{/foreach}
Tradááá.
Strach z nového překonán, vše se zdá krásně snadné a super. Další krok bude výroba servisy Articles ať nejsme za hulváta.
Díky Davidovi, že mi pomohl překonat mentální blok vyzkoušet Doctrine a Filipovi za úžasnou práci na Kdyby/Doctrine.